İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yurtdışı eğitime korona düzenlemesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Türk yYükseköğretim sistemini yarınlara hazırlayabilmek maksadıyla; ayrıca son yıllarda başlattığımız kalite eksenli büyüme yolundaki kazanımlar sürecinin kesintiye uğramaması, yabancı uyruklu öğrenci sayılarımızdaki olağanüstü artış başta olmak üzere uluslarasılaşma yolunda katettiğimiz mesafeyi kaybetmemek ve üniversitelerimizi bu küresel değişime, yeni ve zor döneme hazırlıklı kılabilmek, yükseköğretimi uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yeni ve yenilikçi kararlar almış bulunmaktayız. Açıkladığımız kararlar küresel salgın sürecinde yurtdışında okuyan Türk öğrenciler ile ülkemize yabancı uyruklu öğrencilerin gelmesine yönelik önemli düzenlemeleri içermektedir. Haftaya uzaktan öğretimle ilgili kararlarımızı ve düzenlemelerimizi kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz.”

YURTDIŞINDA EĞİTİM GÖREN TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN YAPILAN DÜZENLEMELER
YÖK, yurtdışında okuyan, fakat Covid-19 küresel salgını dolayısıyla okuduğu üniversiteye dönemeyen veya okuduğu ülkedeki salgına ilişkin riskler yüzünden üniversitesine dönmek istemeyen öğrencilerin için bir dizi önemli kararlar aldı.

YÖK, yurtdışında okuyan öğrencilerin salgın sonrasında öğrenimlerini Türkiye’de sürdürmek istediklerini bildirmeleri üzerine, bu öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları nedeniyle küresel salgın dönemindeki sağlık endişelerini dikkate alarak yeni düzenlemeler yaptı. Bu kapsamda yapılan özellikle ‘öğrenci merkezli’ düzenlemlerin ana hatları belli oldu. Yapılan bu  düzenlemeler, Covid-19 küresel salgını dolayısıyla sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi yatay geçiş işlemlerine mahsus olacak.

YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI ARTIRILDI, KISITLAR KALDIRILDI
Yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunan ‘Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk,  Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık’ programları dışındaki yükseköğretim programlarının yurtdışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırılarak, bu programlara yurtiçi yatay geçiş kontenjanı kadar yurtdışı kontenjan ayrılabilmesine imkân tanındı.

İLK BİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM GÖRENLERE EK FIRSAT
Üniversite sıralamalarında ilk 1000’de olan üniversitelerde okuyan öğrencilere ayrıca yeni bir olanak daha tanındı. Başarı sıralaması şartı bulunan ‘Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık’ programları için olan yurtdışı yatay geçiş kontenjan kısıtlaması, YÖK tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşları tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000’de yer alan üniversitelerin programlarındaki öğrenciler için, geçerli olmayacak. Dolayısıyla ilk 1000’de yer alan üniversitelerde okuyan Türk öğrencilere ülkemizde eğitim ve öğretim görebilmeleri için yeni bir fırsat penceresi açılmış oluyor. Bu düzenleme yurtdışına giden ve üstün nitelikli üniversitelerde okuyan başarılı öğrencilerin tekrar Türkiye’deki üniversitelere kazandırılmasının yolunu da açacak.

TÜRKİYE’DEKİ AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARINDAN HERHANGİ BİRİNE YATAY GEÇİŞ İMKÂNI
Yine önümüzdeki yıla mahsus olmak kaydıyla, ÖSYS/YKS puanına veya muadil belgelere sahip olmak koşulunu sağlamaları halinde dileyen öğrenciler, Türkiye’deki açık öğretim programlarından herhangi birine yatay geçiş başvurusu yapabilecek. Bu durumda ilgili üniversiteler bu öğrencilerin  programa intibaklarını gerçekleştirecek.

YATAY GEÇİŞLER HER SINIFA YAPILABİLECEK
Küresel salgın dolayısıyla ve 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemiyle sınırlı olmak üzere öğrenciler, birinci sınıf ve son sınıf da dâhil bütün sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir. Bu şekilde yurtdışında okuyan tüm öğrenciler, okudukları sınıf ne olursa olsun belli şartlar dâhilinde Türk yükseköğretim sistemine dâhil olabilecekler. Bilindiği üzere mer’i mevzuata göre ilk ve son sınıflara yatay geçiş yapılamamaktadır. Dolayısıyla bu düzenlemede küresel salgın dönemine mahsus olmak üzere geniş bir imkan sunulmaktadır. Covid-19 küresel salgını dikkate alınarak sadece ‘2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemine mahsus olmak’ üzere ülkemizdeki üniversitelere yatay geçiş hususlarında özet olarak:
– Ülkemizdeki üniversitelere yatay geçiş kontenjanları artırıldı,
– İlk 1000’deki üniversitelerden yatay geçiş talep edenler için yeni imkânlar sunuldu,
– Birinci ve son sınıfa da yatay geçiş başvuru imkânı sağlandı,
– Şartları sağlayan ve dileyen öğrenciler için de açıköğretim programlarına geçiş yapabilmelerinin yolu açıldı.

ÜNİVERSİTELERİMİZİN YURTDIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELER İLE YÜRÜTTÜKLERİ ORTAK PROGRAMLARDAKİ TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ DÜZENLEMELER
SEÇENEKLER ‘PROGRAM ÖZELİNDE VE ÖĞRENCİ MERKEZLİ’ DEĞERLENDİRİLEREK KARAR ALINACAK
Küresel yeni koronavirüs salgını nedeniyle yükseköğretim kurumlarımızın yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ortak yürütmekte olduğu önlisans ve lisans programlarında kayıtlı olan öğrencilerden, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yurtdışındaki üniversitede eğitim alması gerekenler için de YÖK kolaylaştırıcı bazı kararlar aldı. Salgın nedeniyle üniversitelerimizin yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarıyla açmış oldukları ‘ortak programlarda okuyan öğrencilerden’ yurtdışına gitmek istemeyen öğrenciler için alınan karar uyarınca yükseköğretim kurumları bu öğrenciler ile ilgili olarak;
– Yurtdışındaki yükseköğretim kurumundan  dijital imkânlarla ve uzaktan öğretimle ders alabilmesi,
– İki yükseköğretim kurumunun da uygun görmesi halinde öğrencilerin Türkiye’de kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda eğitim alabilmesi,
– Türkiye’deki yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin yurtdışındaki üniversite tarafından sayılabilmesi,
– Yurtdışında eğitim almaları gereken dönemlerin değiştirilebilmesi,
– Öğrencilerin talebi halinde ortak programdan çıkarak kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki eşdeğer programa geçebilmesi, seçeneklerinden birisini, program özelinde ve öğrenci merkezli değerlendirerek karara bağlayabilecek.

YURTDIŞINDAN GELECEK ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SAYISINI ARTIRMAK İÇİN YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI
ÜLKEMİZİN YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN CAZİBE MERKEZİ OLMAYA DEVAM ETMESİ SAĞLANACAK
Son yıllarda Yeni YÖK’ün başlatmış olduğu ‘Hedef Odaklı Uluslarasılaşma Projesi’ kapsamında beş yıl önce 48 bin olan yabancı/uluslararası öğrenci sayısı olağanüstü bir artışla 180 bine ulaşmıştı. YÖK, bu başarının salgın sonrasında da kaybolmaması ve ülkemizin yabancı öğrenciler için cazibe merkezi olma durumunun devam etmesi için ‘bu yıla mahsus olmak üzere’ yeni düzenlemeler gerçekleştirdi.

GEÇ MEZUNİYET DURUMLARINA YÖNELİK YENİ HAKLAR TANINDI
Salgın dolayısıyla pek çok ülkede lise mezuniyet sınavlarının sonbahara ertelenmesi, geç mezuniyet ile salgın nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla ülkemizde eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarına ‘2020-2021 akademik yılı güz dönemine mahsus olmak üzere’ bazı yeni imkânlar tanındı. Buna göre;
– Adaylar ön kayıt yaptırabilecek, ayrıca başvuru ve kayıt süreci 15 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılarak geç kayıt yapılabilecek.
– Eğitim ve öğretime başladıktan sonra kayıt yaptıranlara hızlandırılmış telafi eğitimi verilebilecek.
– Geç kayıt yaptıran öğrenciler güz döneminde kayıt dondurarak eğitime bahar döneminde başlayabilecek.
– Eğitim ve öğretim dönemi başladığında kayıt yaptırmış, ancak ülkemizde veya kendi ülkelerinde alınan tedbirler nedeniyle gelemeyen öğrencilere, bu tedbirler kalkıncaya kadar 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde dersleri dijital imkânlarla uzaktan öğretimle verilebilecek.

Uluslararası öğrencilerin klinik alanlar dışındaki lisansüstü programlara, YÖK’ten bir günde alınabilen ‘Okul Tanıma Belgesi’ ile kayıt yaptırılabilmesine de imkân tanındı. Bu düzenlemeler ile küresel salgın sürecinde üniversitelerimizin yurtdışından öğrenci kaydetmeleri teşvik edilecek, yükseköğretimimiz bölgesi için çekim merkezi olması durumu devam edecek ve üniversitelerimiz uluslararası rekabete girebilecekler.

YÜKSEKÖĞRETİM SANAL FUARLARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK
YÖK küresel salgın müddetince kısıtlanan hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk yükseköğretiminin yurtdışında dijital ortamlarda da tanıtılabilmesini sağlamak için harekete geçti. Bu kapsamda ‘Yükseköğretim Sanal Fuarları’nın yapılması için hazırlıklara başlandı. Ülkemizdeki bütün yükseköğretim kurumlarının uluslararası platformlarda yabancı uyruklu öğrencilere tanıtımı amacıyla dijital ortamlarda gerçekleştirilecek olan Sanal fuarlar için üniversiteler diğer ilgili kamu kurumları ile de iş birliği içinde olacak. ​Bu kapsamda üniversiteler, bünyelerindeki fakülteleri, programları ve öğrencilere sundukları bütün imkanları tanıtarak, eş zamanlı olarak yabancı uyruklu öğrencilerin kendi yetkilileri ile doğrudan iletişim halinde olmalarına imkân sağlayacak.

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.